op weg naar duurzaam wel-zijn 


In mijn trajecten draag ik bij aan het mentale wel-zijn van collega's en de (verzuim)cultuur van de organisatie. Dit doe ik op een heldere en concrete wijze. Elk traject is anders. Doorgaans merken collega's binnen 3 gesprekken grote verschillen en rond ik het traject af. Soms, in overleg met de organisatie, wordt dit verlengd tot bijvoorbeeld 5 gesprekken. Dit zijn de globale stappen. 

1. Aanmelding & intake

De (locatie)manager meldt de collega, bij mij aan. In dit voorgesprek bespreken wij de aanleiding, de verwachtingen voor het traject en/of er sprake is van een ziekmelding op dit moment. Vervolgens stem ik met de collega af wanneer het intakegesprek zal plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de aanleiding voor het gesprek van de collega en nemen wij een aantal pijlers door om een goed beeld te krijgen. Tijdens het eerste gesprek bespreken wij direct toepasbare praktische handvatten om regie te ervaren over de eigen situatie en wordt er (vaak) een afgestemde opdracht meegegeven om aan te werken.

Indien een collega toestemming geeft, geef ik een korte terugkoppeling aan de manager. Dit is niet op inhoud, maar op proces. Zo kan ik bijvoorbeeld adviseren om de komende periode specifieke koffiemomenten in te plannen of de manager betrekken in de opdracht van de collega. 

2. Vervolggesprekken 

Vanaf het 2e gesprek duik ik de diepte in, om op emotieniveau te werken aan het duurzaam wel-zijn. Door te achterhalen wat de kern is en deze te helen, ontstaat er een nieuw bewustzijn/basis waaruit de collega zijn of haar uitdaging kan gaan aanpakken. Dit combineer ik met praktische handvatten. Dit zorgt ervoor dat het tastbaar wordt. 

Soms liggen emoties diep van binnen opgeslagen en is er meer dan één vervolggesprek nodig om dit te kunnen omzetten naar een fijnere balans. 

3. Eindgesprek 

Aan het einde van het laatste gesprek, blik ik terug samen met de collega. Wij bekrachtigen het veranderproces en nemen nog wat handvatten door. Samen met de collega bespeek ik de tip en tops voor de organisatie en voor mij!